×

Endourology

We offer a wide range of disposable products specifically designed for the treatment of urinary tract disorders. Our portfolio includes ureterorenoscopes, stone extractors adapted to the location of the calculus, access sheaths with contrast medium injection capability, guidewires of varying flexibility, and manual and foot irrigation tools. Our stents are made from various materials to meet even the most challenging requirements, including cases of strictures. Additionally, we have a flexible cystoscope equipped with a grasper, which can be used to remove an implanted stent.
Our solutions also include the treatment of patients with chronic nephrostomy and persistent ureteral obstruction using the "Detour" percutaneous ureteral bypass.

WiScope® Disposable Ureteroscope

The WiScope® digital endoscopic system is designed for use by physicians to access, visualize, and perform procedures within the urinary system. This single-use product reduces the risk of infections. The ureteroscope, with a 275-degree bending angle in both directions and a small outer diameter of 8.6 Fr, allows for precise manipulation within the kidney.

ReTrace Access Sheath

The ReTrace access sheath features a hydrophilic...

Urological Guidewires

We offer a wide range of guidewires made from various materials...

Peditrol Foot-Controlled Irrigation System

Peditrol is a foot-controlled irrigation system for ureteroscopy, designed to emphasize functionality by eliminating anything that might disrupt it. With excellent fluid flow control, it provides outstanding visibility and increases the ease and safety of performed procedures.

Mini Pillow Handheld Irrigation System

Mini Pillow is a handheld irrigation device for use during urological and/or endoscopic procedures requiring rinsing to improve visibility.

Stent z pojedynczą pętlą Mono J

Stenty moczowodowe Mono J dedykowane są do procedur endoskopowych mając na celu zapewnienie drenażu oraz obserwację funkcjonalności nerek

Stenty DJ Silikon

Stent moczowodowy ImaJin® to klinicznie zróżnicowany, precyzyjnie umieszczany i trwały produkt z popychaczem sterowalnym ułatwiający wprowadzanie do dróg moczowych.

Stenty DJ Vortek®

Vortek Stent moczowodowy Pigtail

Stenty DJ Specjalistyczne

Cewniki specjalistyczne do szczególnych zastosowań

Ekstraktor Dormia® NStone®

Ekstraktor kamieni umożliwiający usunięcie złogów z moczowodu

Ekstraktor Dormia® Front

Multifunkcjonalny ekstraktor złogów łączący w sobie cechy koszyczka oraz chwytaka, umożliwiający repozycjonowanie złogów w układzie moczowym

Ekstraktor Dormia® NoTip

Bezkońcówkowy ewakuator złogów umożliwiający usunięcie kamieni z całego układu moczowego

Bypass moczowodowy Detour®

Detour® jest przezskórnym bypassem moczowodowym, będącym rozwiązaniem dla pacjentów z przewlekłą nefrostomią oraz ciągłą niedrożnością moczowodów.