×

Kaniule do żył obwodowych

Kaniule umożliwiają podanie leku bez konieczności wykonywania dodatkowego wkłucia. Kaniule do żył obwodowych są przeznaczone do cewnikowania obwodowych naczyń żylnych. Zakażenia szpitalne są główną przyczyną zachorowalności i umieralności na świecie. Dlatego tak ważne jest bezpieczeńtwo i najwyższa jakość wykonania produktów medycznych.

Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych

Kaniulacja ma zastosowanie w leczeniu chorych w szpitalach oraz w opiecie domowej. Założenie kaniuli oraz pozostawienie jej w naczyniu krwionośnym są obarczone wysokim ryzykiem zakażenia pacjenta oraz personelu – głównie pielęgniarek, dlatego tak ważne jest, aby tą procedure wykonywał wykwalifikowany personel medyczny. Niektóre typy kaniul wyposażone są w mechanizm zastawki uniemożliwiającej wypływ krwi. Kaniulacja żył obwodowych niesie ryzyko ekspozycji zawodowej na patogeny krwiopochodne.