×

Other Medical Equipment

Igły do biopsji Achieve™

Description

Igły do biopsji Achieve™ – jednorazowy pistolet do biopsji gruboigłowej

Tryb automatyczny – Uwalnia kaniulę i mandryn odcinający w szybkiej sekwencji (0,0012 sek) i przejmuje tkankę podczas naciśnięcia przycisku.

Tryb półautomatyczny – Uwalnia mandryn i pozwala tkance ułożyć się w wycięciu mandrynu; użytkownik weryfikuje i dokumentuje pozycje mandrynu, repozycjonuje w razie potrzeby i zwalnia kaniulę odcinającą.

  • Znaczniki echogeniczne na zakończeniu kaniulii mandrynu
  • Wycinek wewnątrz mandrynu o długości 20 mm i cienkościenna kaniula z dużym światłem.
  • Szybkość strzału 0,0012 sek
  • Dostępny z igłą koaksjalną do wielokrotnego pobierania próbek z jednego podskórnego nakłucia

If you have any questions about our offer, remember that we are at your disposal.

Contact

Find an advisor

Select a region:

or contact us

Contact