×

Zestawy do godzinowej zbiórki moczu

Pomiar diurezy godzinowej jest jednym z kluczowych parametrów podlegających monitorowaniu u pacjentów na oddziałach Intensywnej Terapii. Niezbędnym jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia precyzyjnego i rzetelnego pomiaru godzinowej diurezy.

Równie istotny aspekt dotyczy samej konstrukcji systemów do godzinowej zbiórki moczu. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje konstrukcji – z komorą pomiarową montowaną nad workiem zbiorczym (top-mounted) oraz z komorą montowaną na froncie worka zbiorczego (front-mounted). Badania in vitro dowodzą, że systemy typu top-mounted pomagają zapobiegać infekcjom wstępującym skuteczniej niż systemy typu front-mounted [1,2]. Systemy do godzinowej zbiórki moczu dostępne w ofercie firmy Skamex opierają się na konstrukcji z komorą pomiarową umieszczoną nad workiem zbiorczym.

1. Rasmussen A, Frimodt-Møller N, Espersen F, Roed M, Frimodt Møller C. Retrograde contamination and practical handling of urine-meters: a comparison of three systems for the measurement of hourly diuresis in an experimental bladder-drainage model and in clinical use. British Journal of Urology 1996; 78(2): 187-91.

2. Frimodt-Møller N, Corneliussen L. In vitro test of different urine-meters in an experimental bladder-drainage model: prevention of ascending contamination depends on construction of the urine meter. British J of Infect Control 2005;6(5):14-17.