×

Odsysanie w systemie zamkniętym

Zamknięte systemy do odsysania dróg oddechowych pacjentów wentylowanych mechanicznie mają ogromne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Każdorazowe otwarcie obwodu naraża personel medyczny na kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem przenoszonym wraz z cząsteczkami powietrza, materiał ten stanowi również istotny czynnik ryzyka w kontekście zakażeń krzyżowych.  

Również bezpieczeństwo pacjenta zostaje narażone na ryzyko podczas korzystania z otwartych systemów do odsysania. Rozłączenie obwodu oddechowego może prowadzić do hipoksemii, niedodmy, czy też braku rozprężenia płuc. Rozłączenie obwodu oddechowego w celu wymiany cewnika, przeprowadzenia bronchoskopii i Mini-BAL to procedury klasyfikowane jako procedury wysokiego ryzyka [1,2].      

Odpowiedzią na te wyzwania są zamknięte systemy do odsysania, które umożliwiają przeprowadzenie takich procedur jak odsysanie, bronchoskopia, podanie leków bez konieczności rozłączania obwodu oddechowego. Rozwiązanie to umożliwia również wymianę cewnika bez otwarcia obwodu, zatem pomaga minimalizować ryzyko narażenia personelu na kontakt z patogenami z dróg oddechowych pacjentów.  

 

[1] Ofner M, Lem M, Sarwal S, et al, for the SARS Investigative Team, Centers for Disease Control. Cluster of severe acute respiratory syndrome cases among protected health careworkers, Toronto, Canda, April 2003, MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003;52(19):433-6. 

[2] Loeb M, McGeer A, Henry B, Ofner M, Rose D, Hlywka T, Levie J, McQueen J, Smith S, Moss L, Smith A, Green K, Walter SD SARS among critical care nurses, Toronto. Emerg Infect Dis. 2004 Feb;10(2):251-5