×

Staplery chirurgiczne

Staplery chirurgiczne – staplery, narzędzia chirurgiczne

Szew mechaniczny jest stosowany w chirurgii do zespolenia tkanek staplerem chirurgicznym. Staplery umożliwiają znacznie szybsze zszywanie, skracając tym samym czas operacji. Dużą zaletą stosowania staplera jest to, że można nim pracować w trudno dostępnych miejscach oraz zapewnia szczelność zespolenia. Można zastosować zszywki wchłanialne lub niewchłanialne.

Staplery

Możemy wyróżnić kilka rodzajów staplerów:

staplery jelitowe
staplery okrężne
staplery liniowe
staplery liniowe tnące
staplery naczyniowe
staplery skórne