×

Medication Delivery

Ekspozycja na leki cytostatyczne to jedno z częstszych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu medycznego w trakcie terapii onkologicznej. W celu zapobiegania skutkom krótko oraz długotrwałego narażenia pielęgniarek na kontakt z toksycznymi substancjami, rekomenduje się m.in. stosowanie linii wielodrożnych, urządzeń do przenoszenia leków w systemie zamkniętym CSTD well właściwych środków ochrony osobistej

W ostatnich latach do niektórych terapii stosowane są często pompy elastomerowe, które umożliwiają podaż np. 5-Fluorouracylu w warunkach domowych. Pozwala to znacznie zwiększyć komfort pacjentów oraz ograniczyć koszty terapii poprzez eliminację hospitalizacji.