Types of Medical Gloves - Which Ones to Choose?

lic. rat. med. Jerzy A. Kozłowski

Single-use medical gloves must meet specific requirements for protection against biological and chemical agents, exhibit durability, and provide freedom of movement. It's not easy to meet all of these conditions simultaneously. We have compiled a list of features to facilitate the decision on which gloves to choose based on specific needs.

General Characteristics of Single-Use Gloves

W placówkach medycznych zaleca się stosowanie rękawic diagnostyczno-ochronnych oznaczonych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej. Takie rękawice muszą spełniać wymagania opisane w odpowiednich normach europejskich, a producenci muszą zadbać o to, by ich akcesoria były zgodne z wymaganiami dyrektyw. Istotnym parametrem dla rękawiczek jednorazowych jest czas przenikania substancji chemicznych i ochrona przed mikroorganizmami. Ocena zgodności z wymaganiami wykonywana jest poprzez wykonanie testów opisywanych w normach: EN 455-1, -2, -3, -4, EN 420, EN 374-1,-2, -3, EN 388 [4]. Wykaz norm dla rękawic medycznych i ich szersze omówienie znajdziesz tutaj.

Medical Gloves - Types by Purpose

Single-use gloves should provide effective protection both in direct contact with patients and when performing procedures such as surface disinfection, handling chemical substances, waste disposal, or contact with biological material. Certain types of gloves may perform better in specific applications, which is why there is a wide range of models available on the market, differing in terms of materials used and technologies, as well as their intended use.

Diagnostic Gloves – these are the most commonly used, universal single-use gloves. They are classified as Class I medical devices, which means they are classified as non-invasive medical devices. Most available diagnostic gloves, as personal protective equipment, fall into category III (PPE of complex design, for high risk) and meet European standards for protective gloves [2,4]. The differences between them mainly result from the type of material they are made of (latex, nitrile, vinyl). They provide protection for healthcare personnel and also protect patients from pathogens that may be present on the hands of healthcare workers. Diagnostic gloves are available in standard sizes from XS to XL and are relatively thin, providing both protection and good finger sensitivity.

Surgical gloves and microsurgical gloves – stosowane są w warunkach wymagających zachowania jałowego pola operacyjnego. Pakowane są sterylnie, dzięki czemu na powierzchni rękawiczek nie ma drobnoustrojów, co minimalizuje ryzyko przeniesienia infekcji. Aby rękawiczki w pełni chroniły, znaczenie ma zarówno proces produkcyjny, pakowanie, jak i prawidłowy sposób ich użytkowania – wszystko musi przebiegać przy zachowaniu zasad aseptyki.

These types of medical gloves are made of high-quality latex or synthetic materials, and they are characterized by high elasticity and durability. They fit the hands very well, but it's important to choose the right size to avoid restricting movement or being too loose. They are typically available in sizes ranging from 5 to 9.5.

Special purpose gloves – oprócz wymienionych powyżej istnieje wybór modeli do bardzo konkretnych celów, różniących się między sobą konstrukcją i cechami. Na przykład rękawice ginekologiczne i położnicze mają specjalne przedłużone mankiety, ich długość całkowita to około 50 cm, przez co zapewniają ochronę rąk i przedramion. Z kolei rękawice ortopedyczne są bardzo wytrzymałe, co ogranicza ryzyko ich przypadkowego uszkodzenia.

Single-use gloves – types by material

When considering which gloves to choose, one should not only consider their purpose but also the material they are made of. We distinguish between nitrile gloves, which are the most popular and vinyl i natural latex. The differences between latex, nitrile, and vinyl gloves have been covered in a separate article to which we refer interested readers.

Single-use protective clothing, including medical gloves, plays a vital role in safeguarding against pathogens. Choosing the right type of gloves and following proper procedures enhances the safety of both workers and patients, and also helps in optimizing the costs associated with personal protective equipment [1].

Bibliography:

1. Aleksandra A. Zasada, Dobór jednorazowych środków ochrony osobistej do pracy z materiałem zawierającym wysoce niebezpieczne patogeny, Med. Dośw. Mikrobiol., 2015, 67: 141 – 147;

2. Katarzyna Majda, Sławomir Gondek, Oznakowanie rękawic ochronnych, skamex.com.pl

3. Hanna Doleżych-Teister, Gajne Martirosian, Czy rękawice są skuteczną barierą dla zakażeń związanych z opieką zdrowotną, Zakażenia XXI wieku 2019;2(3) s. 157-162;

4. Sławomir Gondek, Porównanie cienkich rękawic diagnostyczno-ochronnych lateksowych i nitrylowych w kontekście poziomu ochrony przed Covid-19 oraz innymi zagrożeniami., skamex.com.pl