×

Carestream Health

Carestream jest światowym dostawcą systemów obrazowania medycznego, systemów obrazowania rentgenowskiego do badań nieniszczących oraz precyzyjnych usług powlekania kontraktowego dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, medycznych, elektronicznych i innych – wszystko to wspierane przez globalną sieć serwisową i wsparcia technicznego.

Dzięki operacjom na całym świecie, Carestream pozostaje na czele licznych osiągnięć technologicznych w dziedzinie obrazowania.

Produkty Carestream Health: fototermograficzne urządzenia laserowe, fototermograficzne filmy obrazujące, systemy radiografii komputerowej, systemy radiografii cyfrowej oraz inne systemy diagnostyczne do obrazowania medycznego i dentystycznego. Carestream Health posiada ponad 800 patentów na technologie obrazowania medycznego i dentystycznego. Technologie obrazowania cyfrowego obejmują serię DRX-1, która umożliwia bezprzewodowe połączenie między cyfrowym detektorem rentgenowskim a systemem komputerowym (zarówno jako część systemu stacjonarnego, jak i mobilnego/przenośnego systemu radiograficznego).

oferta

Zobacz produkty Carestream Health