×

Curas

Curas to międzynarodowa marka jednorazowych urządzeń medycznych i higienicznych produktów opieki zdrowotnej, koncentrująca się na pielęgniarstwie pacjentów, urologii, intensywnej terapii i sytuacjach chirurgicznych.

Marka jest reprezentowana we wszystkich krajach i kontynentach przez starannie wybranych, oddanych partnerów dystrybucyjnych, którzy służą naszym klientom, użytkownikom końcowym i konsumentom klinicznym szybko rosnącą gamą urządzeń medycznych, koncentrując się na doskonałości w zapobieganiu zakażeniom.

Umiejętności produkcyjne i ich organizacja łańcucha dostaw zorientowana na usługi zapewniają opłacalną ofertę produktów; z wyraźnym naciskiem na szpitale intensywnej terapii, domy opieki ogólnej / domy opieki nad osobami starszymi, zakłady opieki zdrowotnej i obszary domowej opieki zdrowotnej; zjednoczeni w dążeniu do bezpieczniejszych i lepszych wyników leczenia i wsparcia.

Wizja firmy

Curas będzie oferować coraz większą gamę produktów i urządzeń medycznych jednorazowego użytku, które reprezentują interesy opieki zdrowotnej poprzez postęp w zapobieganiu infekcjom, rzeczywistej wartości i redukcji ryzyka; poprzez coraz bardziej znaną i zaopatrywaną na całym świecie markę Curas. Dążą do bycia znanymi i szanowanymi za ich uczciwe praktyki biznesowe, ich uczciwość osobistą na wszystkich poziomach organizacji i zawsze nowe podejście do klinicznych produktów wspomagających, z których każdy ma znaczenie. Będą dostarczać opłacalne produkty na stale rozwijający się rynek dzięki naszym atrakcyjnym, wieloletnim partnerstwom i aktywnemu przywództwu marki w starannie wybranych segmentach produktów.

Curas wykorzysta energię, potrzeby, kreatywność i zasoby każdego pojedynczego partnera, partnera handlowego i pracownika; aby osiągnąć nasze wspólne i indywidualne cele, a tym samym zwiększyć swoje zaangażowanie w promowanie Curas, z korzyścią dla opieki nad pacjentem i dla dobra personelu medycznego.

oferta

Zobacz produkty Curas