Jakość
w trosce o bezpieczeństwo

Home Oferta Urologia Procedura TURP/TURPB
Wismed
Coloplast / Porges
Curas

Produkty dedykowane do przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego (z ang.transurethral resection of the prostate). W krajach rozwiniętych jest to standardowy i małoinwazyjny sposób leczenia ponad 90% chorych ze wskazaniami do leczenia zabiegowego.