Jakość
w trosce o bezpieczeństwo

Aktualne
oferty pracy

Zespół Skamex jest największą siłą firmy,
a opinie naszych pracowników są jej najlepszą wizytówką.

Justyna Misztal

W firmie Skamex cenię możliwość wdrażania własnych rozwiązań. Mimo blisko 30 lat funkcjonowania na rynku–firma jest bardzo otwarta na nowe możliwości. Dodatkowo -pozytywne nastawienie moich współpracowników sprawia, że dzień pracy mija we wspaniałej atmosferze. Poza tym -rzadko kiedy spotyka się pracodawcę, który oferowałby tak szeroki zakres benefitów, jak te, które daje Skamex.

Justyna Misztal