Jakość
w trosce o bezpieczeństwo

Skamex - zapytaj o produkt
Home Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219), Skamex Sp. z o.o. spółka jawna z siedzibą w Łodzi, zwana dalej „Skamex” publikuje poniżej regulamin Newslettera:

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

  1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Skamex na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
  3. Usługa Newslettera dostarczana jest tylko osobie, która, deklarując chęć jego otrzymywania, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dalsze otrzymywanie Newslettera.
  4. Newsletter jest usługą bezpłatną, która polega na informowaniu Użytkowników o nowościach, ciekawostkach z zakresu przedmiotów medycznych, wynikach badań, promocjach, konkursach, wydarzeniach dotyczących Skamex poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  5. Subskrypcja Newslettera polega na wybraniu dziedziny, w zakresie, której subskrybent jest zainteresowany otrzymywaniem informacji (można zaznaczyć kilka dziedzin) oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Skamex na stronie internetowej.
  6. Skamex nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
  7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
  8. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  9. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
  10. Skamex zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych

Rezygnacja z subskrypcji newslettera.