Jakość
w trosce o bezpieczeństwo

Aktualności

Od 1 lutego zamów produkty Hudson RCI w firmie Skamex, dystrybutora Medline

Niniejszym informujemy, że firma Medline przejęła od firmy Teleflex Medical grupę produktów Hudson RCI® i postanowiła powierzyć ich dystrybucję firmie Skamex od dnia 1-go lutego 2022.

Oznacza to, że od 1 lutego 2022 r. wszystkie zamówienia, wysyłki, rozliczenia oraz inne działania operacyjne i administracyjne związane z nowymi kontraktami będą obsługiwane przez Skamex.

W konsekwencji dostawy związane z obowiązującymi kontraktami przetargowymi będą realizowane przez firmę Teleflex aż do ich zakończenia. Również płatności za te dostawy powinny być rozliczane na konta Teleflex.

Jeśli chcecie Państwo kontynuować umowy, wszystkie nowe będą zawierane z firmą Skamex.

Rozwiązania Hudson RCI® obejmują:

  • Terapię tlenową: kaniule donosowe O2, rurki i maski (o niskim, średnim i wysokim stężeniu, Venturi), złącza i adaptery, wstępnie napełnione nawilżacze AquaPak®
  • Terapię aerozolową z użyciem nebulizatorów Micro Mist® Updraft i Iso-Neb, wstępnie napełnionych nebulizatorów z podgrzewaczem Aquatherm
  • Obwody oddechowe (podgrzewane i niepodgrzewane, akcesoria) z podgrzewanym nawilżaczem Neptune®
  • Spirometry (Triflo II, Voldyne®).

Jeśli jesteście Państwo klientem firmy Skamex, począwszy od 1 lutego 2022 możecie dodać dowolny z tych produktów do swoich regularnych zamówień składanych w firmie Skamex.