Jakość
w trosce o bezpieczeństwo

Home Firma Działalność pozabiznesowa

Działalność pozabiznesowa

Działalność pozabiznesowa

Wierząc w to, że misja odpowiedzialnej firmy wykracza poza działalność zarobkową i tworzenie miejsc pracy, wspieramy również lokalne i ogólnokrajowe akcje charytatywne współpracując z organizacjami, które angażują się w pomoc dla innych. Dziękujemy za ich pracę i poświęcenie oraz za liczne podziękowania i wyróżnienia dla nas (m.in. od Czerwonego Krzyża, Caritas Polska oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci).
Dziękujemy również za nagrody i wyróżnienia w promowaniu jakości i innowacyjnych rozwiązań w medycynie, m.in. za Gazelę Biznesu oraz Tytuł Najlepszej firmy Stomatologicznej Roku 2009.

Nasza praca to droga ciągłego rozwoju…..