Jakość
w trosce o bezpieczeństwo

PL
  1. PL
  2. EN
Home Edukacja Sprzęt ogólnomedyczny Przygotowywanie leków niebezpiecznych – jak zwiększyć bezpieczeństwo personelu?
Edukacja

Przygotowywanie leków niebezpiecznych – jak zwiększyć bezpieczeństwo personelu?

Ryzyko zawodowe związane z pracą nad lekami niebezpiecznymi stanowi fizyczne oraz mentalne obciążenie personelu medycznego. Zakres działania przygotowywanych w pracowniach substancji ma dla pacjentów kluczowe znaczenie terapeutyczne, dlatego praca przy sporządzaniu cytostatyków wiąże się z ponadprzeciętną odpowiedzialnością. Ponadto - destrukcyjny wpływ cytostatyków na organizm osób mających z nimi zawodowy kontakt może być niezwykle rozległy. Z tego powodu istotne jest stosowanie wszelkich środków ochrony ograniczających ekspozycję na toksyczne substancje.

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań wspomagających prawidłowe przygotowanie leków i zmniejszających związane z nimi zagrożenie jest sterylny system Diana, przeznaczony do efektywnego i bezpiecznego mieszania leków niebezpiecznych.

 

Automatyczny system Diana działa w systemie zamkniętym, który izoluje personel od kontaktu z lekami potencjalnie niebezpiecznymi, zapewniając jednocześnie odpowiednią sterylność i właściwy stopień ochrony substancji przed środowiskiem zewnętrznym.

Dodatkowo – automatyzacja procesu wpływa na zwiększenie precyzji i ograniczenie możliwości popełnienia błędu. Co przy tak wysokiej odpowiedzialności w znacznym stopniu redukuje stres pracowników ochrony zdrowia. Ponadto – wykorzystanie systemu Diana odciąża personel medyczny od ciągłego wykonywania powtarzalnych czynności, które powodują dolegliwości związane z napięciem mięśni.

Wykorzystywanie tego typu technologii stanowi przyszłość medycyny, usprawnia proces leczenia pacjentów i zwiększa komfort pracy personelu szpitalnego.