Jakość
w trosce o bezpieczeństwo

Home Edukacja Chirurgia Czy Wasz antyseptyk jest skuteczny przeciwko klinicznym szczepom wielolekoopornych drobnoustrojów?
Edukacja

Czy Wasz antyseptyk jest skuteczny przeciwko klinicznym szczepom wielolekoopornych drobnoustrojów?

Autorzy:

Nico T. Mutters*, Frank Günther, Stefan Kaiser, Tamara Fries, Uwe Frank,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Heidelbergu, Wydział Chorób Zakaźnych, Heidelberg, Niemcy

*autor do korespondencji: nico.mutters@med.uni-heidelberg.de

 

Tłumaczenie:

Lek. Sławomir Gondek

 

Preparat diglukonianu chlorheksydyny wykazuje skuteczność nawet w niższych stężeniach.*

 

Wstęp

Postępowanie z zakażeniami szpitalnymi (HAI) i wielolekoopornymi drobnoustrojami (MDR) stanowi codzienne wyzwanie w szpitalach. Drobnoustroje wielolekooporne rozpowszechnione są na Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT). Skóra pacjenta stanowi siedlisko drobnoustrojów i jest kluczowym źródłem ich przenoszenia. Uniwersalna dekolonizacja poprzez codzienną kąpiel jednym z typów nawilżonych chusteczek z prawnie zastrzeżoną formułą zawierającą diglukonian chlorheksydyny (CHG), może prowadzić do znacznych redukcji zakażeń szpitalnych (HAI) spowodowanych przez bakterie gram-ujemne, zakażeń krwi, kolonizacji MRSA [1-4]. Posiada także udowodnioną skuteczność redukowania ilości metycylino-opornych S. aureus (MRSA) i wankomycyno-opornych Enterococcus (VRE) na skórze u pacjentów OIT [1,5,6,7]. Celem tego badania była ocena skuteczności zastrzeżonej formuły CHG użytej w jednym z typów chusteczek nasączonych przeciwko klinicznym izolatom gram-ujemnych bakterii ekstremalnie opornych na leki (XDR), MRSA i VRE.

 

Metody

Izolaty bakteryjne

 • Testowano kliniczne izolaty bakterii ekstremalnie opornych (XDR): Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii oraz izolaty kliniczne wielolekoopornych (MDR) A. baumannii, MRSA, and VRE [8]
 • Dziesięć izolatów z gatunku pobierano od pacjentów OIT Szpitala Uniwersyteckiego w Heidelbergu, Niemcy, 2014.

 

Testy in vitro czasu zabicia

 • Testowano zastrzeżoną formułę CHG zawierająca 20 mg/ml CHG w połączeniu z substancjami zmiękczającymi skórę (Sage Products LLC, Illinois, US).
 • Testowano formułę w stężeniu wyjściowym oraz rozcieńczeniach 1 do 2 i 1 do 4  (2%, 20 mg/ml; 1%, 10 mg/ml; 0,5%, 5 mg/ ml). Rozcieńczenia przygotowano w wodzie destylowanej o standaryzowanej twardości. Skuteczność bakteriobójcza była określana bez obciążania materiałem organicznym. [9]
 • Zawiesina drobnoustrojów była inkubowana przez 2 minuty. Dodawano formułę CHG i inkubowano próbki przez 1, 3 i 9 minut; bakterie gram-ujemne inkubowano także przez 15 sekund.
 • Zobojętnianie CHG osiągano z bulionem Caso i LTHTh (Heipha, Eppelheim, Germany).
 • Zobojętnione roztwory testowe (100 µl and 500 µl) wysiewano na płytki agarowe. Po 24 godzinach w 37°C liczono jednostki tworzenia kolonii (CFU). Log10 redukcję liczono jako różnicę ilości drobnoustrojów w wyjściowej zawiesinie i na płytkach agarowych.

 

Określanie minimalnego stężenia hamującego (MIC)

 • Procedurę określania MIC zaadoptowano z „Tymczasowej końcowej monografii dla miejscowych leków bez recepty” FDA (59 FR, 31444, Czerwiec 17, 1994). 96-dołkowa płytka do liczenia (Sarstedt, Nümbrecht, Germany) zawierała podwajane rozcieńczenia zastrzeżonej formuły CHG w medium RPMI (Gibco, Darmstadt, Germany). Stężenia od wyjściowego 2% były rozcieńczane na pół do 1:65 536. Dołki zawierające RPMI były kontrolami wzrostu.

 

Wyniki

Izolaty

 • Pobrano i testowano dziesięć izolatów VRE, MRSA, XDR P. aeruginosa, XDR K. pneumoniae i XDR E. coli, oraz dziewięć izolatów XDR A. baumannii i jeden MDR A. baumannii. Wstępne wyniki pełnej analizy przedstawiono poniżej.

 

Badania in vitro czasu zabicia

 • Wszystkie izolaty były bardzo podatne na zastrzeżoną formułę CHG (Wykres 1).
 • Wskaźniki supresji wyniosły od 99% do 100% dla wszystkich izolatów we wszystkich stężeniach włączając niższe stężenia – 1% (10 mg/ml) i 0,5% (5 mg/ml).
 • 0,5% rozcieńczenie roztworu CHG zapewniało redukcję 99,9% XDR P. aeruginosa, XDR K. pneumoniae, XDR E. coli oraz XDR i MDR A. baumannii  w czasie 15 sekund i MRSA oraz VRE w czasie 1 minuty.

 

Określanie MIC

 • MIC dla zastrzeżonego roztworu CHG przeciwko MRSA wahał się od 1 : 4096 dla pojedynczego izolatu z 1% roztworem formuły CHG do 1 : 65536 dla roztworu o pełnej mocy (2%) (Tabela 1).
 • Dziewięć z dziesięciu izolatów XDR E. coli posiadało MIC 1 : 4096. XDR A. baumannii wykazywały relatywnie niższy MIC. MIC dla VRE był ogólnie na poziomie 1 : 2048 z 2% roztworem.
 • XDR  K. pneumoniae i XDR P. aeruginosa posiadały nieznacznie wyższy MIC. MIC P. aeruginosa wahał się od 1 : 512 do 1 : 1024 z roztworem o pełnej mocy (2%). MIC dla XDR K. pneumoniae od najniższego 1 : 512 dla pojedynczego izolatu w roztworze 1% do 1 : 4096 z formułą 2%.

 

Wnioski

 • Niniejsze badanie dostarcza dowodów na skuteczność in vitro zastrzeżonej formuły CHG przeciwko klinicznym szczepom gram-ujemnych XDR i MDR, MRSA i VRE.
 • Roztwór, który badaliśmy dostępny jest w zastrzeżonych chusteczkach nasączonych z CHG, zapewniających skuteczną ochronę przed kolonizacją i zakażeniem patogenami opornymi na leki. [1-6]
 • Nasze wyniki pokazały, że niższe stężenia, niż osiągane na skórze były skuteczne przeciwko bakteriom MDR i XDR w warunkach in vitro. W połączeniu z wynikami badań określających stężenie na skórze pacjentów sugeruje to szeroki margines bezpieczeństwa stosowania badanej zastrzeżonej formuły CHG.

 

Tabela 1. Kliniczne izolaty  MRSA, VRE, XDR P. aeruginosa, XDR K. pneumoniae, XDR E. coli i XDR/MDR A. baumannii były silnie wrażliwe na zastrzeżoną formułę CHG.

Izolaty kliniczne

Liczka izolatów

MIC 2% CHG

MRSA

1

1 : 4096

 

3

1 : 8192

 

5

1 : 16384

 

1

1 : 65536

VRE

2

1 : 1024

 

8

1 : 2048

P. aeruginosa (XDR)

7

1 : 512

 

3

1 : 1024

K. pneumoniae (XDR)

7

1 : 512

 

2

1 : 1024

 

1

1 : 4096

E. coli (XDR)

1

1 : 2048

 

9

1 : 4096

   A. baumanni (XDR)

1

1 : 512

 

6

1 : 1024

 

2

1 : 2048

A. baumanni (MDR)

1

1 : 1024

 

Wykres 1. Czas zabicia dla 1 minuty dla szczepów klinicznych MRSA, VRE, i XDR P. aeruginosa, K. pneumoniae i  E. coli oraz XDR/MDR A. baumanii przy zastosowaniu 2% roztworu zastrzeżonej formuły CHG.

Czas zabicia dla 1 minuty dla szczepów klinicznych MRSA, VRE, i XDR P. aeruginosa, K. pneumoniae i E. coli oraz XDR/MDR A. baumanii przy zastosowaniu 2% roztworu zastrzeżonej formuły CHG.

Referencje:

1. Climo MW et al. N Engl J Med. 2013;368:533.

2. Edmiston Jr CE et al. J Am Coll Surg. 2008;207:233.

3. Huang SS et al. N Engl J Med. 2013;368:2255.

4. Milstone AM et al. Lancet Infect Dis. 2013;381:1099.

5. Derde LPG et al. Intensive Care Med. 2012;38:931.

6. Vernon MO et al. Arch Intern Med. 2006;166:306.

7. Cassir N et al. Am J Infect Control. 2015;34:999.

8. Magiorakos AP et al. Clin Microbiol Infect. 2012;18:268.

9. European Normative. Chemical disinfectants and antiseptics version EN 12353. 2013.

 

* informacja o publikacji:

Praca prezentowana w sesji plakatowej na III Międzynarodowej Konferencji Zapobiegania i Kontroli Zakażeń (ICPIC 2015), 16-19 czerwca 2015, Genewa, Szwajcaria (http://icpic.com/index.php/conferences/icpic-2015)

 

Kategorie: narzędzia chirurgicznefartuchy chirurgiczne

 

Czytaj też artykuł:

"Przedoperacyjne przygotowanie skóry oraz antyseptyka jamy ustnej jako istotne czynniki ograniczania ryzyka powikłań infekcyjnych po planowych zabiegach chirurgicznych"