KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE BD

w ramach kształcenia podyplomowego

O kursach

Dostępne kursy dokształcające

Kaniulacja żył obwodowych i terapia płynami infuzyjnymi
• Ekspozycja zawodowa na patogeny krwiopochodne
• Przepłukiwanie/pielęgnacja dostępu naczyniowego

Bezpłatne

dla użytkowników produktów BD

Skuteczność

potwierdzona klinicznie

Dostępne

w Twoim miejscu pracy

Ponad 15 000

uczestników kursów

BEZPIECZNY SPRZĘT TO NIE WSZYSTKO

W celu zredukowania liczby zakłuć i ekspozycji poza bezpiecznym sprzętem, konieczne są odpowiednie szkolenia. Badania przeprowadzone przez Adamsa i Elliotta (Adams D, Elliott TS. J Hosp Infect 2006; 64:50-5) wykazały, że dopiero po wprowadzeniu bezpiecznych produktów wraz z towarzyszącymi temu szkoleniami, wskaźniki zakłuć zostały zredukowane.

WYNIKI BADAŃ

Po wprowadzeniu szkoleń i bezpiecznych produktów do szpitali w 2002 roku znacznie spadł wskaźnik zakłuć.


Kiedy przerwano szkolenia, mimo używania produktów bezpiecznych, ponownie wzrósł wskaźnik zakłuć. Po przywróceniu szkoleń w 2004 roku spadek zakłuć spadł o 70% w stosunku do roku 2003. To badanie wykazało również, że same szkolenia i edukacja mogą przynieść niewielkie obniżenie liczby zakłuć igłami, ale przy braku bezpiecznych wyrobów nie jest ono trwałe. Znaczne i trwałe obniżenie liczby zakłuć igłami można uzyskać jedynie w przypadku dodania bezpiecznych produktów do rozszerzonej edukacji.

EDUKACYJNE PROGRAMY KLINICZNE

Pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej ustanawia następujące rodzaje kształcenia podyplomowego:

• szkolenie specjalizacyjne, zwane "specjalizacją"

• kursy kwalifikacyjne

• kursy specjalistyczne

• kursy dokształcające

Nasze programy edukacyjne mają formę kursu dokształcającego, oparte są na dowodach oraz spełniają międzynarodowe standardy medyczne i pielęgniarskie. Każdy program posiada strukturę modułową, a ostatni z modułów zawsze dedykowany jest ćwiczeniom praktycznym, wykonywanym na fantomach anatomicznych. Na terenie Polski dwa programy zostały przyjęte przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, jako podyplomowe kursy dokształcające (oznaczone*). Wszystkie zostały zarejestrowane w Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych.

 

Kurs dla wszystkich pracowników opieki zdrowotnej prowadzących kaniulację żył obwodowych. Na szkoleniu przedstawiane są metody zapobiegania powiązanym powikłaniom, w szczególności zakażeniu odcewnikowemu oraz zapaleniu żyły. Jeden z modułów poświęcony jest specyficznej wiedzy z zakresu kaniulacji pacjentów pediatrycznych i noworodków.
Kurs przeznaczony osobom, które codziennie są narażone na ryzyko ekspozycji zawodowej, na krew pacjenta. Prezentujemy terminologię stosowaną w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Zagrożenia związane z ekspozycją zawodową, w szczególności powiązana z kaniulacją żył obwodowych oraz iniekcjami domięśniowymi, podskórnymi, dożylnymi. Część programu poświęcona jest sposobom przenoszenia patogenów krwiopochodnych oraz konsekwencjom wystąpienia ekspozycji zawodowej.
Kurs dla pracowników opieki zdrowotnej odpowiedzialnych za obsługę i utrzymanie dostępu naczyniowego pacjenta. Uczestnicy m.in. zapoznają się z międzynarodowymi standardami medycznymi w zakresie przepłukiwania dostępu naczyniowego, technika przepłukiwania oraz indywidualnym doborem do pacjenta odpowiedniego roztworu oraz sprzętu.

Kontakt

do trenerów ds. szkoleń klinicznych

604 067 745

pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

662 169 219

łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

666 832 856

małopolskie, dolnośląskie, śląskie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

604 141 290

mazowieckie, lubelskie, podlaskie

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty skontaktuj się z nami